Vardia Försäkring

Vardia Försäkring grundades så sent som år 2010. Bolaget – med kontor i Stockholm, Luleå samt Skellefteå – har drygt 100 anställda. 2012 blev Vardia utsett till årets försäkringsbolag, mycket på grund av deras konkurrenskraftiga bilförsäkringar. I prisjämförelser visar det sig ofta att Vardia tillhandahåller marknadens billigaste bilförsäkringar.

Trafikförsäkring
En trafikförsäkring är du enligt lag skyldig att teckna. Om du skulle råka ut för en olycka är det trafikförsäkringen som ersätter dig för personskador samt skador på annan egendom. Lämna bilen hemma om du inte har tecknat en trafikförsäkring – annars kan du riskera stora problem.

Halvförsäkring
I halvförsäkringen hos Vardia ingår:

 • Stöld
 • Glas
 • Maskinskada
 • Räddning
 • Rättsskydd

Helförsäkring
Utöver det som ingår i halvförsäkringen ersätter helförsäkringen dig för vagnskador. Detta oavsett om skadan kommit till genom trafikolycka eller skadegörelse.

Tilläggsförsäkringar

 • Allrisk bil
 • Assistans
 • Hyrbil
 • Parkeringsskada
 • Djurkollision
 • Trafikolycksfall

Jämför och teckna bilförsäkring hos Vardia Försäkring >>