Så agerar du vid en trafikolycka

Skulle du av någon anledning råka ut för en olycka är det viktigt att du agerar på rätt sätt. Om det handlar om personskador är det viktigt du kontaktar Sosalarm snarast möjligt. Detta gör du genom att ringa 112. Samtidigt försöker du överblicka situationen. Berätta sedan vad som har hänt för Sosalarm. Var olyckan har inträffat, vilket nummer telefonen som du ringer ifrån har, hur många som är skadade och vilken typ av skador de har, om det är något utsläpp och om något fordon har en orange skylt som betyder farligt gods.

Under tiden du väntar på räddningsfordon ska du givetvis försöka hjälpa de nödställda så gott du kan – om det inte finns risk för att farliga utsläpp har läckt ut. Skapa fria luftvägar om det finns personer som är medvetslösa. Det gör du genom att lägga personen i stabilt sidoläge. Känn sedan efter om personen har puls. Om personen saknar puls ska du starta HLR, hjärt-lungräddning. Fortsätt med det tills att personen får puls eller tills att räddningspersonal har anlänt.

Trafikolycka – men inga personskador
Vid en trafikolycka där det inte rör sig om några personskador bör du först varna övrig trafik. Sätt på varningsblinkers och ställ ut en varningstriangel. När detta är gjort är det dags att ta kontakt med en bärgningsbil om fordonen inte är i skick för att köras. En bärgningsbil är självklart också till hjälp om något fordon hamnat i diket eller utanför körbanan. När bärgaren anländer kontrollerar han om det går att reparera fordonet på plats. Om ej så är fallet transporterar bärgaren fordonet till en verkstad i närheten.

Viltolycka
Att köra på ett djur i skymningen är lätt gjort. Varje år inträffar över 40 000 rapporterade viltolyckor. Som tur är får bara en mycket liten del av dessa olyckor dödlig utgång. Skulle du råka ut för en viltolycka ska du först kontakta polisen genom att ringa 112. Uppge då olycksplatsen, viltslag och om djuret har sprungit iväg och i så fall åt vilket håll. Om djuret du kört på har avlidit och ligger placerat på vägbanan – se då till att flytta det till vägrenen/diket. För att minska risken att råka ut för en viltolycka bör du köra försiktigt och anpassa farten i områden där det rör sig mycket djur.