Moderna Försäkringar

Moderna Försäkringar är specialiserade på bilförsäkringar och erbjuder mycket prisvärda alternativ. Du kan välja att dela upp betalningen via autogiro utan extra avgifter. Vid eventuell skada har du möjligheten att själv bestämma vilken bilverkstad du vill ta hjälp av. Hos Moderna får du också 10% rabatt på bilförsäkringen om du har din boendeförsäkring hos dem. Tyvärr har du som är under 24 år inte möjligheten att teckna försäkring hos Moderna. Men bortsett från åldersgräsen ser vi – mer eller mindre – bara fördelar med Moderna Försäkringar.

Trafikförsäkring
Trafikförsäkringen hos Moderna Försäkringar ger dig ersättning vid personskador och skador på annans egendom. Självrisken hos Moderna ligger på 2000 kr. I vissa fall är det dock möjligt att få en billigare självrisk.

Halvförsäkring
I halvförsäkringen ingår detta, inklusive trafikförsäkringen:

  • Brand (1500 kr)
  • Glas (35% av skadan, lägst 1000 kr)
  • Stöld (1500 kr)
  • Räddning (1500 kr)
  • Rättsskydd (20% skadebelopp)
  • Maskin (1500 kr eller 3000 kr, beroende på hur långt bilen har gått)

Helförsäkring
Tecknar du en helförsäkring får du, utöver det som ingår i trafik- och halvförsäkringen, ersättning vid vagnskada. Det betyder att du får kompensation för ditt fordons skador vid krock, transport, djurkollision eller uppsåtlig skadegörelse.

Tilläggsförsäkringar

  • Hyrbil
  • Krishjälp och trafikolycksfall
  • Assistans
  • Kombi, allrisk bil

Jämför och teckna bilförsäkring hos Moderna Försäkringar >>