Bilförsäkring till Ford

Utöver de försäkringsbolag som omfattar många olika bilmärken erbjuder också många bilhandlare försäkring till sina bilar. Om du har en Fordbil kan du försäkra den direkt hos Ford, till exempel. På så sätt kan du få en försäkring som är anpassad till den typ av bil du har, och det innebär ofta lägre priser, bättre erbjudanden och högre kvalitet. Framför allt är Fordteamet mer insatta i Fordbilarnas säkerhet och vilka som är de vanligaste skadorna, varför många Fordbilägare anser att Fordförsäkringen känns tryggare. Ford erbjuder bilförsäkring i samarbete med försäkringsbolaget If Skadeförsäkring.

Den mest grundläggande försäkringen är trafikförsäkring. Trafikförsäkring är obligatorisk enligt lag och ersätter både personskador och egendomsskador som orsakats av dig på andra. Om du tecknar trafikförsäkring på din Fordbil hos Ford kostar din självrisk ingenting om du är över 25 år. Är du under 25 år kostar självrisken 1000 kronor, vilket ändå är ett billigare pris än hos många försäkringsbolag.

Förutom trafikförsäkring kan du även välja halvförsäkring och helförsäkring hos Ford. Halvförsäkringen inkluderar trafikförsäkring men innehåller dessutom fler tillägg såsom skador på din egen bil och inbrott i bilen. Helförsäkringen inkluderar trafikförsäkring och halvförsäkring men innehåller dessutom vagnskadeförsäkring vilket gäller om andra olyckshändelser inträffar som om till exempel ett träd faller på bilen eller bilen hamnar i ett dike. Självrisken för halvförsäkringen varierar mellan 1000 kronor och 3000 kronor, beroende på vilken skada som har skett. Självrisken för helförsäkringen är samma som halvförsäkringen, men självrisken för vagnskadeförsäkringen kan du själv antingen välja 2000 kronor, 4000 kronor eller 6000 kronor. Innan vagnskadegarantin går ut på din bil räcker det att du tecknar halvförsäkring, men var noga med att kolla när garantin går ut så att du kan uppgradera dig till helförsäkring i god tid. Ford erbjuder även ännu fler tilläggsförsäkringar som du kan köpa till din trafikförsäkring, halvförsäkring eller helförsäkring.

Vill du inte teckna din försäkring med Ford erbjuder även andra försäkringsbolag specialerbjudanden till just Fordbilar. Moderna Försäkringar erbjuder till exempel gratis självrisk vid djurkollision och 20 % rabatt när du köper din Fordförsäkring hos dem.

Innan du köper försäkring till din Fordbil lönar det sig alltid att kolla olika hemsidor som är specialiserade i att jämföra priser på bilförsäkringar för att se vilken försäkring som sparar mest pengar åt dig.